Fenger Arkitektur

Tegnestuen


Fenger Arkitektur har base i Aarhus, beliggende i den gamle arkitektskole i Paradisgade i latinerkvarteret. Her sidder vi i et kreativt fællesskab med andre tegnestuer i et inspirerende arbejdsmiljø. 

Vores tilgang indebærer en vægtning af det rå og naturlige og samspillet mellem gammel og ny arkitektur. Vi integrerer naturen i vores design og bruger simple materialer, der ældes med værdighed. Dette skaber en æstetik forankret i autenticitet og ærlighed.

Om os


Tegnestuen består af, stifter, Marie Fenger Ehlers og Lærke Attermann. 

Marie har efter sin afgang fra arkitektskolen i Aarhus i 1999  været ansat på flere af de største tegnestuer i Aarhus og siden 2007 arbejdet som selvstændig med tegnestuen Kontur Arkitekter, samt et par år som designansvarlig ved Ravn Arkitektur i Vejle. Marie har gennem sit faglige virke som arkitekt stået for en række større byggerier, bl.a. indenfor institutions-, erhvervs-, kultur- og boligbyggeri.


Lærke er uddannet fra arkitektskolen i Aarhus i 2022 fra kandidatprogrammet Arkitektonisk Kulturarv og har dermed opbygget en solid forståelse for traditionel byggeskik, materialer og kulturmiljøer. 

Tilgang


Som henholdsvis erfaren arkitekt og yngre arkitekt har vi et givende samspil med hver vores baggrund og erfaringsgrundlag. Marie med erfaring indenfor kvalitetsfulde, sanselige rum og Lærke med viden om arkitektonisk kulturarv og forståelse for værdierne i den eksisterende bygningsmasse.


Vi deler en fælles nysgerrighed for materialer og traditionel byggeskik. Vores baggrunde komplimenterer hinanden og åbner for nye ideer til udvikling af måden vi arbejder med arkitektur på.

Ydelser


Fenger Arkitektur yder arkitektrådgivning indenfor:


  • Forundersøgelse, registrering og analyse
  • Værdisætning
  • Ideudvikling og skitsering
  • Indretning og design
  • Visualisering og formidling
  • Designmanual
  • Myndighedsansøgning og byggetilladelse
  • Hovedprojektering og detaljeløsning

Samspil og god dialog mellem bygherre og arkitekt er forudsætningen for at skabe gode huse

Proces


Vi rådgiver fra ide til realisering. Vi hjælper jer trygt igennem processen og tilpasser omfanget efter behov. Arbejdet udføres i nært samarbejde og løbende dialog med jer.


Vi starter med et indledende møde, hvor vi gennemgår jeres ideer og behov samt rammer og omfang for projektet.


Registrering gennem fotografering, opmåling og indsamling af eksisterende materiale, er en fast del af processen. Registreringen danner grundlag for det videre arbejde.


Vi har et stort netværk af nære samarbejdspartnere, som vi inddrager i de relevante faser og ved større komplekse byggerier.


IDEUDVIKLING / KONCEPTUDVIKLING

Vi udarbejder et ideoplæg på baggrund af det første møde, tilpasset projektets omfang. De første skitser er med til at danne retningen for projektet og finde frem til det arkitektoniske fokus.

SKITSERING/ SKITSEFORSLAG

Ideerne konkretiseres gennem skitsering og dialog med bygherren til et samlet tegningsmateriale med visualiseringer og referencebilleder.

MYNDIGHEDSPROJEKT/ LOVLIGGØRELSE

Skitseprojektet videreudvikes, så projektet følger gældende lovgivning og lokalplaner. Der udføres tegninger som indsendes til kommunen, for at opnå byggetilladelse.

HOVEDPROJEKT / PROJEKTERING

Det er i hovedprojektet at planlægningen af det egentlige byggeri færdiggøres.
Hovedprojektet indeholder arbejdstegninger til entreprenøren, beskrivelser og en designmanual.

BYGGE- / REALISERINGSFASEN

Projektet overdrages til den valgte entreprenør. Vi udfører arkitektfagtilsyn, hvis ønsket.

Skitsering proces