Fenger Arkitektur

Tiny Church

Nordhavn, København, Danmark  

Konkurrenceforslag

Bygherre: kirkefondet

2023


Med udskrivelse af konkurrencen om Tiny Church i det store byudviklingsområde på Nordhavnen, har menighedsrådet klart tilkendegivet et ønske om at få fodfæste og tidlig tilstedeværelse i det  fremtidige boligområde. Det er målet at opføre en markant, fleksibel, nærværende og åben kirke, som ved sin placering samtidig vil markere sig som et samlende pejlemærke – et fyrtårn - for stedet, der byder både nuværende og fremtidige brugere indenfor.

Områdets meget spraglede og levende udtryk med små bådehuse bygget i alle tænkelige former og farver - mangfoldigheden og kaosset – kan give en åndenød. Det har været vores ønske at udforme en bygning der ved sin enkle og afklarede form og stoflighed, udtrykker sig som særligt sted – med en homogenitet og stille opadstræbende reference til fyrtårnet der guider den sejlende trygt i havn.


Kirken spejler sig i kontekst med en afdæmpet arkitektur, der proportionsmæssigt og materialemæssigt forholder sig til områdets lette skurbygningskarrakter. Bygningen fremstår på afstand som en lukket form – men ved ankomst åbner den sig – og drager en ind i et indre gårdrum der giver en kontemplativ ro i forhold til den visuelle larm udenfor gårdhaven. Gårdhaven kan bruges på alle tidspunkter – og ikke kun i forbindelse med besøg i kirken. Det har været udgangspunktet at skabe både et udeopholdsareal og et kirkerum, der kan bruges såvel til kontemplativ eftertænksomhed, som til aktivt samvær omkring såvel kirkelige som verdslige gøremål.

facader

Kirkerummet er et såvel et sakralt, lyst og opadstræbende rum – understreget af det skrånende loft, kulminerende med et stort ovenlys i loftet over alterpartiet. Væggene beklædes med høvlede, lyse forskallingsbrædder. Dagslyset accentueres således at altervæggen tilføres mest dagslys. Dette sker bl.a. ved et ovenlys som sender strejflys ned over væggen. Der er ligeledes stort vinduesparti ud mod gårdrummet, hvorfra der kommer himmel- og nordlys. Mod vest, bagerst i rummet, placeres et lavtsiddende lys, der sørger for at rummet er uden mørke hjørner. Kirkerummet vil således altid være i forandring, og man vil opleve det som et rum som altid afgiver nye lag. Der etableres et opbevaringsmøbel / bordplade langs den ene væg, hvor såvel døbefond, alter, talepult og elementer til den kirkelige handling, kan opbevares. Herved kan alle direkte synlige liturgiske henvisninger, fjernes og rummet anvendeligt til andre ting end kirkelige handlinger.

plan

Gårdhaven fungerer som en forlængelse af de aktiviteter der skal foregå i kirken. Om der er tale om begravelse, bryllup, dåb, konfirmation, eller workshop, fællesspisning, kunstudstilling og spejderaktiviteter – skal såvel det indre rum som Gårdrummet kunne bruges aktivt og inddragende. Den klart definerede gårdhave, kan indrettes på mange måder, afhængigt af økonomi og menighedsrådets ønsker. Ved at plante træer med klump, kan disse senere flyttes til den mere permanente kirke, når denne er opført. På samme måde vil der kunne opsættes vandkunst, der ligeledes skulle kunne medtages – og dermed knytte bånd mellem den midlertidige kirke og den mere permanente kirke.